MADINAH

[Maklumat Klimatologi]

Bulan

Min Suhu  oC

Min Jumlah Hujan

(mm)

Min BilanganHari Hujan

Harian
Minimum

Harian Maksimum

Jan

11.6

23.9

5.8

2.4

Feb

12.9

25.8

3.0

1.4

Mar

16.4

29.6

12.5

3.3

Apr

20.8

34.7

15.4

4.7

May

25.3

39.2

7.6

2.8

Jun

28.1

42.7

0.4

0.2

Jul

28.8

42.7

0.0

0.3

Aug

29.2

43.1

4.1

1.0

Sep

27.6

42.0

0.5

0.6

Oct

22.6

36.8

4.2

2.3

Nov

17.3

30.0

16.0

4.4

Dec

13.5

25.7

8.1

2.8

 

 

MAKKAH

BULAN

MIN SUHU oC

Min Jumlah Hujan

(mm)

Min BilanganHari Hujan

Harian
Minimum

Harian
Maksimum

Jan

18.6

30.2

16.1

3.9

Feb

18.3

31.2

1.3

0.9

Mar

20.6

34.4

6.0

1.8

Apr

24.0

38.3

9.9

1.9

May

27.4

41.8

0.7

0.8

Jun

28.0

43.6

0.0

0.1

Jul

28.6

42.8

2.1

0.3

Aug

28.9

42.6

6.3

1.6

Sep

28.5

42.6

4.7

2.6

Oct

25.5

39.8

11.1

2.2

Nov

22.5

34.8

25.9

4.7

Dec

20.0

31.6

25.6

4.3

 

Catatan:

* Maklumat klimatologi berdasarkan purata bulanan bagi tempoh 20 tahun 1981-2000.
* Perhatian: Sila ambil perhatian bahawa tempoh purata untuk maklumat klimatologi dan takrif “Min Bilangan Pemendakan / Hujan Hari” yang dipetik dalam laman web ini mungkin berbeza bagi negara-negara yang berbeza. Oleh itu, penjagaan perlu diambil apabila climatologies bandar berbanding.

SUMBER :  http://www.worldweather.org/index.htm

 

Blogspot Darul Mubarak : Cuaca di Tanah Suci